Segítség

 

 


A projekt ismertetése PDF Nyomtatás E-mail

Projekt címe 

Múltunk közös értékei – élő örökségünk

Prioritás 

Az együttműködési terület vonzerejének növelése

Vezető partner szervezet

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Vezető partner országa

Magyarország

Partner szervezet

Zala Megyei Önkormányzat

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága

Érintett régiók/megyék

Szlovénia: Pomurje, Podravje

Magyarország: Vas megye, Zala megye

Projekt kezdő dátuma –
záró dátuma

2009. 07. 01. –
2012. 06. 30.

Projekt teljes költségvetése

386.059,57 euro

Megpályázott ERFA

328.150,64 euro

A projekt elsődleges célja közös kezdeményezések és szinergikus hatások generálása a térségfejlesztésben, melyek megalapozhatják a közös kulturális erőforrások maximális hatékonyságú hasznosíthatóságát.. A tervezett akciók különösen az örökségvédelem és azon keresztül a kulturális turizmus előmozdítására irányulnak. Olyan összehangolt rendszerek kialakítása és innovatív módszerek alkalmazása a cél, melyek új lehetőségeket nyitnak a passzív kulturális vagyon aktív térségfejlesztő erővé válásához. Erős törekvés a feltárandó és megjelenítendő közös gyökerű értékek révén a térségi identitás erősítése, ami alapot nyújthat a térség arculatának megfogalmazásához és külső promóciójához is. A projekt keretében és hatására kialakítani szándékozott szervezetközi hálózatok, face-to-face kontaktusok és infokommunikációs kapcsolódások révén elérhető konkrét előnyök kihasználása mellett deklarált cél a mintanyújtás, a hálózatok fenntartható modelljeinek megalapozása is a térségben.

A projektben megcélzott konkrét eredmények, illetve ezek révén a közös történelmi és kulturális gyökerekkel rendelkező térségek meglazult kötelékeinek erősödése olyan alapot képezhet, melynek bázisán a közös turisztikai, kulturális és tudományos tevékenységek új lendületet nyerhetnek.

A projekt keretében felhalmozódó ismeretanyag, kialakuló, illetve elmélyülő kapcsolatok, létrejövő elektronikus kommunikációs közegek és írott dokumentumok egyfelől közvetlenül hozzájárulnak a közös identitás erősödéséhez, egyéb kézzelfogható kulturális előnyök eléréséhez, másfelől a közvetlen eredményeknek és megvalósuló tevékenységeknek, illetve a felerősödő határon átnyúló szakmai kommunikációnak jelentős továbbgyűrűző hatásai is lehetnek. A közös adatbázisok, informatikai rendszerek, kiadványok, kulturális és turisztikai kínálati elemek határok feletti volta és ennek megfelelő kezelése lehetővé teszi a természetes módon összetartozó elemek maximális hatékonyságú közösségi és piaci érvényesülését; a tudományos téren, az örökséggazdálkodásban és a turizmusban is megjelenítésre kerülő kulturális örökség elemek pedig a regionális-nemzeti erőforrások jobb kihasználását ígérik. A projekthez kapcsolódó médiamegjelenések, valamint a létrejövő kiadványok és internetes felületek közös marketing jellegű hatása ugyancsak lényeges értékképző elem.

A komplex módon tervezett projekt 4 tematikus alprogramja nagyszámú, de témánként összefüggő outputokkal számol. A kollektív alkotómunkát célzó “Műhely” alprogram outputja két levéltári tábor, egy néprajzi kutatótábor, egy bútorfestő tabor, és két olvasótábor átlagosan 20 résztvevővel, egy 6 napos nyári, bentlakásos, intenzív felkészítő tabor a lakodalmas témakörében, hat szakértői találkozó és hat  irodalmi rendezvény. A „Kaptár” alprogram értékmentő tevékenységei egy helytörténeti lexikont, egy, szakmai forgatókönyvet, egy virtuális múzeum adatbázist, egy népzenei hanganyag-archívumot és további kutatási dokumemtációkat ígérnek. A „Magvető” alprogram három témakörben képzési módszertant és képzést, egy konferenciát, egy kiállítást és egy módszertani intézményt hoz létre. A térségi örökségkincset felmutatni hivatott „Kirakat” öt kétnyelvű kulturális jellegű intenetes felületet, hat művészeti alkotást, két kiállítást, 8 előadást, 5 nyomtatott kiadványt, egy zenei CD-t  két nagyrendezvényt, és egy helytörténeti gyűjteményt eredményez.

A projekt közvetlen hatásaként számos kutatási eredmény (200 lexikon-szócikk, 30 épület-dokumentáció, 80 interjú stb.), kulturális produktum (kiadványok, gyűjtemények), ismeretekben és élményekben gazdagodó ember (táborok, rendezvények több száz látogatója, képzéseken résztvevő kb. 50 fő), megszülető intézmény (módszertani központ, gyűjtemény), megjelenő kiadvány és létrejövő adatbázis sorolható fel, de a legfontosabb eredménynek a mindezek révén belső kapcsolathálóiban és identitásában erősödő, kulturális értékekkel gazdagodó, dinamikusabbá váló, a külvilág számára vonzóbb térség létrejötte tekinthető.

 
honlapkészítés